Stertouch Pro

Vi säljer Saxonymeds patenterade flerskiktsfilm som optimerar steriliseringsprocessen i ett operationsrum på ett hållbart sätt.

 

STERTOUCH® PRO

Denna flerskiktsfilm är utformad för applicering på monitorer, pekskärmar och andra kontroller i det steriliserade området i ett operationsrum och är snabb och enkel att använda. Filmen kan också förberedas och appliceras av icke-steriliserad personal.